Plexiglass coffe table
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba