Nokia Photo Corner
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba