AW hanging anti-frame
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba