Contest urn Standard
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba