PCV stand - tripper
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba