Stand – tripper
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba