W 3 Business card holder
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba