W 1 Business card holder
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba