stand for hairdressers
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba