Stand - tripper PCV
© Faktor, modyfikacje: Artur Zięba